Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

POWER w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

29 sie 2016

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poprowadzi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Projekty realizowane są na  zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Więcej informacji:

Fun­da­cja Rozwoju Systemu Edu­ka­cji jest fun­da­cją Skarbu Pań­stwa zare­je­stro­waną w 1993 roku. Mieści się przy ul. Mokotowskiej 43 w Warszawie.

e-mail: kontakt@frse.org.pl