Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Skorzystaj z programu PO WER

Realizuję projekt z PO WER

Rozwiń

Dowiedz się więcej o PO WER

Rozwiń

Najnowsze informacje

Projekt nr FERS.06.01-IZ.00-0009/23 pn. "Pomoc techniczna FERS dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2024-2029"

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie finansowania zadań Instytucji Pośredniczącej MEiN umożliwiających prawidłową i skuteczną realizację Działań 01.04, 01.06, 01.08 w ramach Priorytetu I, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (zgodnie z Porozumieniem w sprawie realizacji Programu FERS zawartym w dniu 9 stycznia 2023 roku).

Wartość projektu ogółem: 69 838 194,62 zł

Wysokość wkładu UE w projekt: 57 630 478,20 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2029

Zobacz projekty na mapie dotacji UE