Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – październik 2015

22 października 2015 r. Pani Minister Iwona Wendel podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Pobierz plik: