Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

20 lut 2020

Instytucja Pośrednicząca MEN udostępnia najnowszą aktualizację dokumentu „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Oprócz 17. wersji SZOOP POWER zamieszczono także wykaz zmian w dokumencie w stosunku do poprzedniej wersji. Dokument obowiązuje od 11 lutego 2020 r.

SZOOP_POWER_wersja_17

załącznik do SZOOP w. 17 – wykaz zmian