Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2027-2027 w zakresie informacji i promocji”

9 sty 2024

Na Portalu Funduszy Europejskich zamieszczona została zaktualizowana wersja „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”

Aktualizacja Podręcznika została przeprowadzona ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej (DG EMPL) w sprawie interpretacji zapisów rozporządzenia ogólnego w art. 50 ust. 2. Zmienione zostały zapisy o delegowaniu obowiązków na odbiorców instrumentów finansowych (rozdz. 7.1. pkt 2). Doprecyzowany został także sposób realizacji podstawowych obowiązków informacyjnych i promocyjnych przez beneficjentów. (koniec rozdziału 7.1).

Z Podręcznika usunięto rozdział 2.1 pt. „Kogo nie dotyczą obowiązki zawarte w tym Podręczniku”, uzupełniono również Słowniczek (rozdz. 20).

Podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-FE-2021-27-w-zakresie-informacji-i-promocjiPobierz