Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Rocznego Planu Działania MEN na rok 2019 – 03.07.2019

11 lip 2019

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 255 Komitetu
Monitorującego PO WER z 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie
Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz uchwały nr
261 Komitetu Monitorującego PO WER z 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w
Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, w dniu 3 lipca 2019 roku zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi
Priorytetowej II PO WER, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Minister Marzenę Machałek w dniu 11 lipca 2019 roku.

RPD MEN 2019 – zatwierdzony lipiec 2019

RPD MEN 2019 zatwierdzony z podpisem lipiec 2019