Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Rocznego Planu Działania MEN na rok 2019 – 14.03.2019

19 mar 2019

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 243 Komitetu Monitorującego PO WER z 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdziła w dniu 14 marca 2019 roku zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Minister Annę Zalewską w dniu 19 marca 2019 roku.

2019.03.14 RPD MEN 2019 marzec 2019 z podpisem

2019.03.14 RPD MEN 2019 marzec 2019