Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja zestawienia szkół i placówek objętych wsparciem i planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 2.10 PO WER

9 lut 2018

Instytucja Pośrednicząca publikuje poniżej zaktualizowane zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem i planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 2.10 PO WER, Wysoka jakość systemu oświaty, typy operacji: 1, 2 i 3 (stan na dzień 09.02.2018 r.).

Zestawienie szkół i placówek planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 2.10 PO WER