Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wsparciu z EFS” – raport końcowy

13 gru 2019

Ewaluacja poradni psychologiczno-pedagogicznych – raport końcowy