Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Częściowe zawieszenie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

11 sty 2022

16 grudnia 2021 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)].

Termin obowiązywania: 

Stosowanie Wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. (zakres przepisów podlegających zawieszeniu nie uległ zmianie, wydłużono natomiast okres obowiązywania zawieszenia wybranych przepisów Wytycznych na kolejny rok).

Dokumenty:

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) – CZĘŚCIOWO ZAWIESZONE