Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Księga określa, w jaki sposób konstruować i stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Jej zapisy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014. Dodatkowo Księga Identyfikacji Wizualnej uwzględnia interpretacje uzyskane podczas dodatkowych konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Księga Identyfikacji Wizualnej