Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

E-podręczniki. Bezpłatne kursy e-learningowe.

20 kw. 2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje kursy e-learningowe, których głównym celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności, jak pracować z e-podręcznikiem na zajęciach edukacyjnych.

Kurs Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się przeznaczony jest dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły – poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. Składa się z czterech modułów tematycznych. Obejmuje obszary edukacji medialnej, prawa autorskiego oraz wykorzystania e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu na różnych poziomach edukacji. Na kurs można się zapisać w dowolnym momencie.

Akademia Nauczania Wczesnoszkolnego to kurs przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, liderów szkolnych zespołów przedmiotowych, pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Składa się z sześciu modułów tematycznych. Obejmuje obszary edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, podstawowe założenia konstruktywistycznego modelu nauczania w klasach 1–3, a także zagadnienia rozpoznawania ryzyka dysleksji. Kurs rozpoczął się 15 marca 2016 r., a zakończy 15 czerwca 2016 r. W każdej chwili można dołączyć do grona uczestników.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w edukacji wczesnoszkolnej – wspomaganie  pracy  nauczycieli z zastosowaniem e-podręczników i e-zasobów to kurs przeznaczony jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i specjalistów z Poradni P-P wspomagających szkoły, a także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy spełniają trzy warunki:

Kurs składa się z dziewięciu modułów i obejmuje obszary wiedzy związane funkcjonowaniem dzieci niesłyszących i z niedosłuchem, niewidomych i niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. Zapisy na kurs już wkrótce.