Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Fundusze Europejskie bez barier

6 maj 2016

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby te powinny, na równi z innymi, brać udział w projektach unijnych i same je realizować. Gwarantują to „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (…)” wydane przez Ministra Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju opracowało broszurę i film animowany pt.: Fundusze Europejskie bez barier – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością poświęcone zasadzie równości szans, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W materiałach tych omówiono prawa uczestników projektów unijnych oraz obowiązki projektodawców i instytucji korzystających z finansowania UE.

Strona internetowa www.power.gov.pl/dostepnosc zawiera szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępności architektonicznej i cyfrowej w ramach funduszy unijnych dla osób z niepełnosprawnościami.  Znajduje się na niej też elektroniczna wersja broszury i film animowany w wersji z napisami i z tłumaczem języka migowego.

Broszura: Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością