Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dot. udziału IP MEN w konferencji pn. „Edukacja włączająca – od założeń do praktyki” w dniu 30.10.2019 r.

6 lis 2019

30 października 2019 r. w hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt.: „Edukacja włączająca – od założeń do praktyki” dla 150 osób, której organizatorami były Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem konferencji było podnoszenie świadomości o założeniach edukacji włączającej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń o tym, jak te założenia realizować w praktyce. Konferencja zainaugurowała również rozpoczęcie II fazy projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Konferencja adresowana była do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących jednostki systemu oświaty, a także pracowników uczelni wyższych, które kształcą nauczycieli.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN. Uczestnictwo miało charakter konsultacji w ramach stoiska wystawienniczego promującego projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych.

Więcej informacji o konferencji pod linkiem:

https://erasmusplus.org.pl/podstrony-akcji/edukacja-szkolna/edukacja-wlaczajaca-od-zalozen-do-praktyki/