Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER

4 lip 2017

Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w części dotyczącej końcowego rozliczenia finansowego projektu proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych projektu, co jest określane jako „reguła proporcjonalności”. Ma on charakter instruktażowy i zawiera wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w PO WER