Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca wejścia w życie nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

8 sty 2021

Szanowni Państwo,
wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowych przepisów prawa zamówień publicznych i koniecznością ich stosowania w nowych postępowaniach wszczynanych w projektach współfinansowanych w ramach PO WER, przekazujemy w załączeniu pliki dotyczące nowej ustawy Pzp oraz podsumowanie najważniejszych zmian.

Najważniejsze zmiany w nowych przepisach Prawa zamówień publicznychPobierz
Ustawa z 27.11.2020 o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych…Pobierz
Ustawa-z-11.09.2019 – Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517)Pobierz

Jednocześnie informujemy, że wszelkie użyteczne informacje, materiały i interpretacje w zakresie stosowania nowych przepisów są zawarte na stronie Prezesa UZP, pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp