Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 20 maja 2022 r.

26 maj 2022

20 maja 2022 r. została zatwierdzona 27. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Zmiany w dokumencie obejmują aktualizację danych w tabeli III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR). Skorygowano wartość wskazaną w działaniu nr 2.10, w kolumnie „budżet państwa” (było: 22 173 660 EUR, a powinno być:
22 173 177 EUR). Korekta miała wpływ na wartość finansowania ogółem w wierszu „Razem PO WER” (było: 5 533 628 570 EUR,
powinno być: 5 533 628 088 EUR).

Aktualna 27. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój