Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 21 kwietnia 2022 r.

26 kw. 2022

21 kwietnia 2022 r. została zatwierdzona 26. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu obejmują:

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań:

II.  Zmiany finansowe

III. Załącznik 2a i 2b:

IV.  Załącznik 4:

V.  Załącznik 5

VI.  Cały dokument

Aktualna 26. wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój