Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o otwartych konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie finansowania edukacji i szkoleń ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

3 lut 2020

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego zwraca się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza on-line dotyczącego przeprowadzenia oceny wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Konsultacje mają na celu ocenę skuteczności, wydajności, spójności, przydatności i unijnej wartości dodanej wsparcia EFS na kształcenie i szkolenie (cel tematyczny 10) na lata 2014–2018 dla wszystkich państw członkowskich. W ramach tego działania, Komisja Europejska rozpoczęła internetowe konsultacje społeczne zatytułowane: „Ocena wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego dla edukacji”. Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i organizacji, w szczególności państw członkowskich i organizacji zaangażowanych w zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym, organizacji zaangażowanych w realizację operacji Europejskiego Funduszu Społecznego jako beneficjentów lub partnerów projektu, a także organizacji posiadających wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie edukacji i szkolenia.

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza.

KWESTIONARIUSZ ON-LINE