Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu dwóch umów o dofinansowanie z Beneficjentem DGA S.A.

20 gru 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) 19.12.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem DGA S.A. dwie umowy o dofinansowanie projektów:

  1. POWR.02.14.00-00-3004/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II, na kwotę 1 664 640,00 zł,
  2. POWR.02.14.00-00-3001/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III, na kwotę 2 084 351,93 zł.

Opracowanie w ramach ww. projektów modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych przyczyni się do zwiększenia oferty krótszych, elastycznych form kształcenia dla dorosłych, co umożliwi im szerszy dostęp do pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, szybkie przekwalifikowanie się w razie potrzeby i zwiększenie szans na rynku pracy.