Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu dwóch umów o dofinansowanie z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi

29 cze 2021

29 czerwca 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN podpisała z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi dwie umowy o dofinansowanie projektów:
1. POWR.02.15.00-00-2047/20 pn. Realizacja staży uczniowskich w branży leśnej [LES]
Wartość umowy wynosi 673 299,13 zł.
2. POWR.02.15.00-00-2048/20 pn. Realizacja staży uczniowskich w branży ogrodniczej [OGR]
Wartość umowy wynosi 749 955,17 zł.

Umowy podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III

Celem projektów realizowanych w ramach konkursu jest zapewnienie nowoczesnych, wykwalifikowanych kadr dla polskiego przemysłu i gospodarki. Jednym z kluczowych działań w tym kierunku powinno być prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy winny być uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności.
Staż uczniowski umożliwia jeszcze ściślejszą współpracę na linii pracodawca – uczeń – szkoła, a także pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy.

Podpisanie umowy - trzy osoby siedzą przy stole i podpisują dokumenty
Podpisanie umowy - 2 osoby siedzą przy stole i podpisują dokumenty
Podpisanie umowy - 4 osoby stoją i trzymają podpisane dokumenty