Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu dwóch umów o dofinansowanie z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi

24 wrz 2020

24 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi dwie umowy o dofinansowanie projektów:
1. POWR.02.15.00-00-2015/20 pn. Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej.
Wartość umowy wynosi 747 929,38 zł.
2. POWR.02.15.00-00-2016/20 pn. Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej.
Wartość umowy wynosi 749 759,38 zł.

Umowy podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III

Celem konkursu jest zapewnienie nowoczesnych, wykwalifikowanych kadr dla polskiego przemysłu i gospodarki. Jednym z kluczowych działań w tym kierunku powinno być prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy winny być uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy i umiejętności.
Staż uczniowski umożliwia jeszcze ściślejszą współpracę na linii pracodawca – uczeń – szkoła, a także pozwala pracodawcy na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy.

zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Departamentu Funduszy Strukturalnych