Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Eduexpert Sp. z o.o.

24 gru 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) 23.12.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem Eduexpert Sp. z o.o. dwie umowy o dofinansowanie projektów:

  1. POWR.02.14.00-00-3003/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych –  obszar I, na kwotę 1 888 680,00 zł,
  2. POWR.02.14.00-00-3002/19 pn. Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV, na kwotę 1 990 920,00 zł.

Opracowanie w ramach ww. projektów modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych przyczyni się do zwiększenia oferty krótszych, elastycznych form kształcenia dla dorosłych, co umożliwi im szerszy dostęp do pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, szybkie przekwalifikowanie się w razie potrzeby i zwiększenie szans na rynku pracy.