Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

31 mar 2020

W ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) 27.03.2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-4009/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) dla branży transportu drogowego, na kwotę 206 250,00 zł.

Przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, oferowane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, jest wyrazem elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z danym zawodem pozwoli szkole na dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy.