Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Towarzystwo Amicus

31 paź 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) – w dniu 30.10.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała umowę z Beneficjentem Towarzystwo Amicus o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00-00-1001/19 pn. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych, na kwotę 5 212 996,00 zł.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji – to centra organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych, dostosowanej do lokalnych potrzeb mieszkańców, mające na celu zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.