Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Beneficjentem WAD Inżynieria Sp. o.o.

20 gru 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) 20.12.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem WAD Inżynieria Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-4002/19 pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży mechanicznej, na kwotę 424 000,00 zł.

Przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, oferowane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, jest wyrazem elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z danym zawodem pozwoli szkole na dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy.