Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z firmą GroMar Sp. z o.o.

29 cze 2020

29 czerwca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z firmą GroMar Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00 -00-1004/20 pn. Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego. Wartość umowy wynosi 14 099 955,10 zł.

Umowę podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja

Opracowane w ramach projektu multimedialne informacje zawodoznawcze przyczynią się do lepszego przygotowania uczniów i absolwentów szkół do wyboru kierunku kształcenia lub zawodu. Świadomy wybór ścieżki kształcenia przez uczniów to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanej edukacji. Wybór ścieżki edukacyjnej ma znaczący wpływ na funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy i w społeczeństwie obywatelskim. Uczniowie, którzy podjęli decyzję o wyborze zawodu kierując się swoimi indywidualnymi preferencjami, predyspozycjami, uzdolnieniami, to osoby bardziej usatysfakcjonowane, zaangażowane w naukę, a w dłuższej perspektywie lepiej przygotowane do uczestnictwa w rynku pracy.

Podpisanie umowy. Na zdjęciu przy stole siedzą dwie osoby: przedstawiciel firmy GroMar Sp. z o.o. i Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych. Rozmawiają i podpisują dokumenty
Podpisanie umowy. Na zdjęciu przy stole siedzą dwie osoby: przedstawiciel firmy GroMar Sp. z o.o. i Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych. Rozmawiają i podpisują dokumenty
Podpisanie umowy. Na zdjęciu stoją dwie osoby: przedstawiciel firmy GroMar Sp. z o.o. i Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.