Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z firmą Radosław Świergosz INSTYTUT NAUKI LEKTIKON

30 wrz 2021

30 września 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN podpisała z firmą Radosław Świergosz INSTYTUT NAUKI LEKTIKON umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-1035/21 pn. Forum kadry włączającej województwa małopolskiego.
Wartość umowy wynosi 5 189 593,50 zł.

Umowę podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 pn. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej.

Celem projektu wyłonionego w ramach ww. konkursu jest zwiększenie wiedzy kadr edukacji na temat edukacji włączającej. Cel ten zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa z tego zakresu dla kadr systemu oświaty, w tym JST, co umożliwi zapewnienie spójnego w całym kraju rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.

zdjęcie ze spotkania w sprawie podpisania umowt
zdjęcie ze spotkania w sprawie podpisania umowy