Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Fundacją Edukacyjną ODITK

8 cze 2020

W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) 05.06.2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Fundacją Edukacyjną ODITK umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-1004/20 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż, na kwotę 24 462 907,92 zł.

W ramach projektu zakłada się przeszkolenie 640 osób do świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju.

Projekt przewiduje przeprowadzenie pilotażu usług asystenckich (ASPE) dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Przeprowadzone zostaną badania dotyczące:

  1. profilu kompetencyjnego ASPE;
  2. standardu pracy ASPE;
  3. zadań ASPE oraz sposobu ich wykonywania w przedszkolu/szkole (przede wszystkim to jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane);
  4. przygotowania ASPE do pracy w przedszkolach/szkołach;
  5. sposobu kwalifikowania dzieci/uczniów do objęcia wsparciem ASPE;
  6. zasad współpracy ASPE z pozostałym personelem szkoły poza zajęciami lekcyjnymi;
  7. zasad współpracy ASPE z nauczycielem/ami w trakcie zajęć lekcyjnych;
  8. zasad finansowania i zatrudniania ASPE.