Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytutem Badań Edukacyjnych

28 wrz 2020

28 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Instytutem Badań Edukacyjnych umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/20-00, pt.: Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju (ZSK 5).
Wartość umowy wynosi 27 999 667,43 zł.

Celem projektu jest dalsza modernizacja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zapewniającego spójne rozwiązania systemowe dotyczące kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Efektem prac będzie zwiększenie wiarygodności oraz zapewnienie porównywalności kwalifikacji nadawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, co umożliwi lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych i Dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych i Dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Instytutu Badań Edukacyjnych i Dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych