Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Polską Izbą Motoryzacji

20 gru 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) 19.12.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem Polską Izbą Motoryzacji umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-4003/19 pn. Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach X branży motoryzacyjnej, na kwotę 331 250,00 zł.

Przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, oferowane przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, jest wyrazem elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Dobór dodatkowych treści kształcenia związanych z danym zawodem pozwoli szkole na dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy.