Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Powiatem Jarosławskim

7 wrz 2020

7 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Powiatem Jarosławskim umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-1009/20 pn. Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. 
Wartość umowy wynosi 765 287,50 zł.

Umowę podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi –II edycja.

Konkurs ma na celu wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, usprawnienie systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby gospodarki – objęcie wsparciem wszystkich szczebli kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu kształcenia są szkoły, których zadaniem jest przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego, jak również uczelnie wyższe. Kształcenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe mają największy wpływ na zapewnienie specjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.

zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Powiatu Jarosławskiego a Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Powiatu Jarosławskiego a Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych
zdjęcie: podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielami Powiatu Jarosławskiego a Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych