Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie z Powiatem Jarosławskim

25 cze 2020

25 czerwca 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Powiatem Jarosławskim umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.15.00-00-1002/20 pn. Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy. Wartość umowy wynosi 1 039 224,00 zł.

Jest to pierwsza umowa, którą podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi –II edycja.

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, usprawnienie systemu edukacji, który odpowiadałby na potrzeby gospodarki – objęcie wsparciem wszystkich szczebli kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu kształcenia są szkoły, których zadaniem jest przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki na poziomie szkolnictwa branżowego i technicznego, jak również uczelnie wyższe. Kształcenie zawodowe oraz szkolnictwo wyższe mają największy wpływ na zapewnienie specjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki.

Podpisanie umowy. Na zdjęciu przy stole siedzą trzy osoby: dwóch przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego i Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych. Rozmawiają i podpisują dokumenty
Podpisanie umowy. Na zdjęciu przy stole siedzi dwóch przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego i Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych.
Podpisanie umowy. Do zdjęcia pozuje dwóch przedstawicieli Powiatu Jarosławskiego oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych