Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy z Gminą Miasta Sierpc

9 paź 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – w dniu 09.10.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN  podpisała umowę z Beneficjentem Gminą Miasta Sierpc o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-5020/19 pn. Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego, na kwotę 1 024 081,56 zł.

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne podlegają praktycznej weryfikacji, nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy i dzielą się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami w celu wzmocnienia kompetencji nauczycieli z innych szkół. Natomiast studenci – przyszli nauczyciele pod kierunkiem swojego opiekuna, mierzą się z praktyką pedagogiczną zarówno w zakresie dydaktyki, jak i wychowania.