Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisaniu umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy

17 paź 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) w dniu 16 października 2019 r.  Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Beneficjentem Wyższą Szkołą Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.14.00 -00-1009/19 pn. Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE na kwotę 6 197 972 zł.

Głównym celem projektów LOWE jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Przedmiotem projektu będzie przygotowanie i uruchomienie Lokalnych Ośrodków Wiedzy  Edukacji zgodnie z modelem funkcjonowania LOWE. Projekt będzie realizowany w formule grantowej.