Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o podpisanych we wrześniu umowach o dofinansowanie w ramach konkursu LOWE II

30 wrz 2019

W ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) – Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała umowy o dofinansowanie z następującymi Beneficjentami:

27.09.2019 r.: Familijny Poznań, projekt nr  POWR.02.14.00-00-1008/19 Familijne LOWE, na kwotę: 6 156 643,33 zł

27.09.2019 r.: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, projekt nr POWR.02.14.00-00-1012/19 modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II, na kwotę: 6 195 904,00 zł

18.09.2019 r.: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, projekt nr POWR.02.14.00-00-1007/19 Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2, na kwotę: 6 150 008,70 zł