Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5 mar 2020

4 marca 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie prowadzili: Iwona Kuzia, naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych (DFS) oraz Aleksandra Wnuk-Wojdat, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów DFS. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego: Elżbieta Neroj – Radca Generalny oraz Jan Kosiński-Gortych – Radca Ministra.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu,  kryteria wyboru projektów w ramach konkursu oraz zasady kwalifikowania wydatków. Pracownicy DFS na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji  pozarządowych oraz podmiotów komercyjnych.