Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego – II edycja

17 lut 2020

14 lutego 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa edukacyjno-zawodowego – II edycja.

Spotkanie prowadzili: Iwona Kuzia, naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych (DFS) oraz Paweł Padzik, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów DFS. Na spotkaniu byli obecni również pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), beneficjenta projektu pozakonkursowego pn. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu,  kryteria wyboru projektów w ramach konkursu oraz zasady kwalifikowania wydatków. Pracownicy DFS na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych oraz podmiotów komercyjnych.