Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja

6 gru 2019

3 grudnia 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja.

Spotkanie prowadziły: Iwona Kuzia, naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych (DFS) oraz Małgorzata Bombińska, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów DFS. Na spotkaniu obecna była również Jolanta Wach, naczelnik Wydziału Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli w Departamencie Kształcenia Ogólnego (DKO) MEN oraz Agnieszka Pietryka – pracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), beneficjenta projektu pozakonkursowego koncepcyjnego, którego celem było wypracowanie modelu szkoły ćwiczeń.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu oraz wszystkie kryteria wyboru projektów w ramach konkursu. Pracownicy DFS, DKO oraz ORE na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, jednostek samorządu terytorialnego, nadzoru pedagogicznego, ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.