Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o spotkaniu dotyczącym konkursu pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

10 mar 2020

9 marca 2020 r. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie informacyjne, skierowane do potencjalnych wnioskodawców projektów w konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja.

Spotkanie prowadziły: Iwona Kuzia, naczelnik Wydziału Kontraktowania Projektów w Departamencie Funduszy Strukturalnych (DFS) oraz Aleksandra Wnuk-Wojdat, główny specjalista w Wydziale Kontraktowania Projektów DFS. Na spotkaniu obecni byli również pracownicy Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego: Monika Paziewska oraz Anna Całus-Zawistowska – główni specjaliści w Wydziale Kształcenia Praktycznego i Egzaminowania.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne informacje dotyczące konkursu,  kryteria wyboru projektów w ramach konkursu oraz zasady kwalifikowania wydatków. Pracownicy DFS na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania potencjalnych wnioskodawców.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych oraz szkół wyższych.