Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o wydaniu decyzji o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Ośrodka Rozwoju Edukacji

30 wrz 2019

27.09.2019 r. Instytucja Pośrednicząca MEN wydała decyzję o powierzeniu realizacji projektu pozakonkursowego nr POWR.02.14.00-00-0002/19-00 pn. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14, dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, na kwotę 1 953 600,00 zł.