Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja z I posiedzenia Zespołu ds. przygotowania interwencji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) w perspektywie finansowej 2021-2027 w obszarze edukacji

6 gru 2019

4 grudnia 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. przygotowania interwencji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) w perspektywie finansowej 2021-2027 w obszarze edukacji.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kierownictwa i Departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, instytucji podległych i nadzorowanych przez MEN: Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Centralnej Komisji Edukacyjnej, Centrum Informatycznego Edukacji oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W spotkaniu udział wzięła wiceminister Marzena Machałek sprawująca nadzór nad pracami Zespołu.

Zespół został powołany w celu wypracowania i przygotowania dokumentów programowych dotyczących perspektywy finansowej 2021–2027 w obszarze edukacji oraz proponowania kierunków działań, które będą realizowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach nowej perspektywy finansowej.