Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacje o zawartych w 2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki umowach o dofinansowanie z Funduszy Europejskich

20 maj 2021

Od 1 stycznia 2021 r. Instytucja Pośrednicząca MEiN zawarła 18 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 34,8 mln zł.

W ramach konkursu Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap III, podpisano 16 umów o dofinansowanie na kwotę 11,2 mln zł.
Podpisano także umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu E-materiały do kształcenia zawodowego, na kwotę 14,6 mln zł.
Instytucja Pośrednicząca MEiN wydała również decyzję o powierzeniu realizacji pozakonkursowego projektu grantowego Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla Ośrodka Rozwoju Edukacji, na kwotę 9 mln zł.