Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER wersja 1.4 – 12.01.2017

Instytucja Zarządzająca uchwałą nr 111 Komitetu Monitorującego PO WER wprowadziła jedynie elektroniczną formę składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem SOWA. Stosowne zmiany wprowadzono także do dokumentu Instrukcja użytkownika SOWA dla wnioskodawców/ beneficjentów (wersja 5.0).

Instrukcja użytkownika – SOWA – wersja 5.0

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER wersja 1.4 – 12.01.2017

Uchwała  nr 11 KM POWER