Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Poniższa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wersji 1.2 ma zastosowanie do konkursów ogłaszanych w ramach PO WER od dnia 1 października 2015 roku.

Instrukcja_wypełniania_wniosku_o_dofinansowanie_POWER_1.2_1.10.15