Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Interpretacja IZ ws. przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów

8 mar 2017

Interpretacja Instytucji Zarządzającej dotycząca przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pismo IZ 02.03.2017