Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Wytyczne z 19 września 2016 r.)

Interpretacja pkt 4 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotycząca stosowania aspektów społecznych przy realizacji zamówień  w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Wytyczne z 19 września 2016 r.)

Pobierz plik: