Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Jak poprawić kształcenie defaworyzowanych dorosłych?

2 lis 2016

Instytut Badań Edukacyjnych jest członkiem konsorcjum realizującego od listopada 2015 roku projekt
„Improving the effectiveness of adult education for disadvantaged groups” (IMPADA) finansowany
z programu Erasmus+. Pozostałymi członkami konsorcjum projektu IMPADA są 4 instytucje z 4 różnych
krajów Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi, które pozwolą ocenić efektywność kształcenia osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Ocena ma być dokonywana przez same instytucje edukacyjne, które będą przeprowadzać monitoring i ewaluację kształcenia tych osób. Narzędzia oraz wskaźniki wypracowane w trakcie trwania projektu zostaną po jego zakończeniu udostępnione publicznie tak, aby służyły one instytucjom świadczącym usługi edukacyjne, umożliwiając im poprawę efektywności kształcenia osób dorosłych z grup defaworyzowanych. Projekt jest realizowany do października 2017 roku.