Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

11 mar 2022

Instytucja Pośrednicząca MEiN informuje, że 25 lutego 2022 r. została podpisana umowa na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych:
1. Edukacja włączająca
2. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE)

Wykonawcą umowy jest Konsorcjum Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. (Lider) oraz Euvic Effect Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum),
z siedzibą w Warszawie.

Działania informacyjno-promocyjne w ramach kampanii będą realizowane w radiu, prasie, internecie, w mediach społecznościowych, planowane są także wydarzenia zewnętrzne oraz współpraca z influencerami.

Kampania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków budżetu państwa.