Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

9 gru 2021

Instytucja Pośrednicząca MEiN informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. zostało uruchomione postępowanie przetargowe na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych:
1. edukacja włączająca
2. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE)

Działania informacyjno-promocyjne będą realizowane w radiu, prasie, internecie, w mediach społecznościowych, planowane są także wydarzenia zewnętrzne oraz działania influencerów.

Działania informacyjno-promocyjne dla poszczególnych obszarów tematycznych będą projektowane w oparciu o projekty finansowane przez Instytucję Pośredniczącą MEiN ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kampania ma na celu pokazanie możliwości, jakie stwarzają realizowane projekty dotyczące promowanych obszarów tematycznych, korzyści płynące z efektów projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz w jaki sposób te efekty wpływają na wybory życiowe i karierę zawodową ich odbiorców.

Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia jest dostępne na platformie zakupowej MarketPlanet TUTAJ